Informatika fanidan “Axborotlarni kodlash” mavzusidagi dars ishlanmasi

Axborotni kodlash usulini o’rgatish. Axborotni kodlash haqida tushincha haqida bilimga ega bulish. O’quvchilarni yangi bilimlar egallashga, mustaqil fikrlab ish yuritish hamda bilim olishda tartib va intizomga rioya qilishga o’rgatish. Yangi mavzu: Axborotlarni kodlash Darsning maqsadi: Axborotni kodlash usulini o’rgatish. Ta’limiy Batafsil