Xiva. Muhammad Rahimxon madrasasi

madrassah_muhammad_rahimXiva. Muhammad Rahimxon madrasasi

XIX asrning ikkinchi yarmi. Xivadagi me’moriy yodgorliklardan biri bo’lgan bu madrasa 1871 yilda Xiva xoni Muhammad Rahimxon II (Feruz) tomonidan qurilgan. Muhammad Rahimxon II 1844-1910 yillarda yashab o’tgan. U mamlakat madaniyati va iqtisodiy hayotini ko’tarishda ilg’or tadbirlarni amalga oishrdi. Madaniyat va fan arboblariga homiylik qildi. O’zi ham Feruz taxallusi bilan ijod qilgan. Muhammad Rahimxon ulamolarga, shoiru adiblarga, umuman, turli sohaning fazilatli kishilariga homiylik ko’rsatgan xondir. She’riyatda Ogaxiyni va iymon-e’tiqod, dinu diyonat hamda shariatda adolatpeshaligi bilan mashhur bo’lgan qozikalon, shayxul islom Salimoxun Matnona o’g’lini ustoz va pir tutdi. El-ulusning iqtisodiy-madaniy darajasini ko’tarish choralarini ko’rdi. U Turkiston xonliklarida birinchilar qatorida toshbosmaxona va suratxona qurdirgan.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *