“Uzluksiz va uzviy” metodik tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha tavsiyalar

        Hozirgi zamon talablaridan kelib chiqib, ta’lim mazmuni samaradorligini oshirish, o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish maqsadida Yevropaning rivojlangan mamlakatlari hamda mamlakatimizda chet tillari bo‘yicha uzluksiz ta’lim tizimining davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturlarini ishlab chiqish tajribasiga asoslangan holda, Batafsil

Samarqand. Tillaqori madrasasi

Samarqand. Tillaqori madrasasi XVII asr. Samarqand Registonida eng keyingi qurilgan nihoyatda xushbichim va o’ziga xos madrasadir. Ulug’bek davrida qurilgan Mirzoyi karvonsaroyi o’rniga 1646-1647 yillari Samarqand hokimi Yalangto’sh Bahodir farmoyishiga ko’ra, madrasaga va jome masjidga mo’ljallab qurilgan. Registon majmuidagi Ulug’bek va Batafsil

Бугунги кунда халк таълими тизимидаги энг муҳим вазифалардан  бири таълим сифати ва мазмунини янги боскичга кўтариш, маънавий жиҳатдан баркамол, ахлоқан пок, шахсий ва касбий фазилатларга бой, мустақил фикрлайдиган, ташаббускор, фаол ёшларни шакллантириш, ўкитувчиларнинг билими ва касбий маҳоратини ривожлантириш, уларга амалий Batafsil